Certyfikat ISO 9001 - 14001

Uzyskała certyfikat ISO 9001 oraz 14001.

 

Jest to kolejny krok do słusznego w naszym mniemaniu kierunku. Stać się maksymalnie profesjonalną i zoptymalizowaną alternatywą dla Klientów szukających wsparcia w outsourcingu proponowanych przez nas usług.

Misją firmy SuperSpecjalista jest „profesjonalne utrzymanie czystości” obiektów wskazanych przez Klienta w oparciu o najnowsze technologie oraz sprawną organizację przy założeniu zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

Najważniejsza dla nas jest satysfakcja Klienta oraz środowisko naturalne. Dbamy o otoczenie i środowisko w jakim funkcjonujemy. Kreujemy właściwą politykę personalną i socjalną aby osiągnąć pełną satysfakcję i zadowolenie.

   

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • zdobywanie zaufania Klienta realizując usługi zgodne z Jego oczekiwaniami,
 • przewidywanie przyszłych potrzeb Klienta i innych stron zainteresowanych,
 • zapewnienie zasobów finansowych, ludzkich, infrastruktury i środowiska pracy,
 • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz ciągły rozwój i kształcenie kadry,
 • tworzenie kręgu stałych kwalifikowanych dostawców,
 • szukanie nowych kierunków rozwoju firmy a tym samym rozwoju branży,
 • kształtowanie świadomości jakościowej i środowiskowej wśród pracowników i firm współpracujących,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • dążenie do ograniczania zużycia mediów i środków niezbędnych do realizacji usług,
 • prawidłowe zarządzanie odpadami,
 • zapobieganie awariom środowiskowym,
 • przestrzegania przepisów prawa oraz dobrowolnie podjętych norm w zakresie jakości i środowiska.

Zapewniamy niezbędne środki do realizacji niniejszej polityki oraz zobowiązujemy się do stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego.

 

 

 

 

TOP