UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW

Utrzymanie techniczne budynków Superspecjalista.pl

Obsługa techniczna wszystkich urządzeń i instalacji w obiekcie, gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania
i optymalizację kosztów prewencji i napraw.

Obsługa techniczna doraźna polega na wykonywaniu drobnych prac związanych np. z wymianą elementów
oświetlenia, naprawą lub montażem mebli biurowych, konserwacją mechanicznych elementów budynku,
zakupie wskazanego towaru, transporcie, montażu dodatkowych elementów w pomieszczeniach
(półki, obrazy, tablice, reklamy, plakaty, banery), drobnych remontach itp.

TOP